NOKIA ve İTÜ SRC Programı ile İş Olanakları

Anasayfa / İş Olanakları

NOKIA, küresel iletişimin ön cephelerinde ilerleyen şirketlerden biri olarak IP, optik ve bulut bilişim teknolojileri, sabit ultra-broadband ve kablosuz erişim teknolojileri alanında ürünler ve çığır açacak yenilikler sağlamaktadır. Bu ürün ve servisler, dünya üzerinde 450’den fazla çeşitli ölçeklerdeki  şebekede kullanılmaktadır. Bunlara ülkemizden örnekler olarak Türk Telekom, Turkcell, Avea, Superonline gibi şebekeler gösterilebilir.

Tüm bu şebekelerin tasarlanması, kurulması, devreye verilmesi, işletilmesi, geniş bir yelpazede servisler sağlanması, bakımı ve desteği gibi konular için nitelikli insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. Büyüyen bir sektörde kaynak ihtiyacının da artmasıyla birlikte, yeni mühendislik mezunlarının da iş gücündeki yeri ve önemi de giderek artmaktadır.

Bu noktada, işe giriş aşamasındaki adaylar arasında kendilerini halihazırda iletişim teknolojileri konusunda geliştirmiş ve belirli bir altyapıyı oluşturmuş olanlar ön plana çıkmaktadırlar. Bunun da endüstride kabul görmüş olan yolu, bu maksatla hazırlanmış ve sunulmakta olan sertifikasyon programlarını takip etmektir. Bu programları ciddi şekilde takip ederek ilgili sertifikaları edinmeye hak kazananlar, bilgi ve becerilerini standart ölçüler içerisinde de tescillemiş ve bu sayede işe kabul aşamasında ciddi bir avantaj elde etmiş olurlar.

NOKAI Service Routing Certification (SRC) programı, gerek NOKIA, gerekse öncelikle ürün ve servis sağladığı müşteriler bünyesinde, az tecrübeliden çok tecrübeliye geniş bir yelpazedeki iş tanımları içerisinde çalışmak isteyenlere yönelik eğitim seçenekleri sunmaktadır.


  • * Network Kurulum Mühendisi
  • * Network Saha Destek Mühendisi
  • * Network Uzaktan Destek Mühendisi
  • * Network Entegrasyon Mühendisi
  • * Network Operasyon Mühendisi
  • * Network Planlama Mühendisi
  • * Network Tasarım Mühendisi
Network Mimarı

Önde gelen iş tanımları yukarıdaki gibi olmakla birlikte, bunlarla da sınırlı değildir. Standartlaşmış teknoloji ve çözümler üzerine edinilen bilgi ve deneyimler ile operatör ve servis sağlayıcılar dışında kalan kurumsal, finansal, akademik vb. sektörlerde de iş imkanları bulunabilmektedir. Bütün bunlara ek olarak, kazanılan teknik altyapı üzerine geliştirilebilecek farklı beceriler ile ilerleyen aşamalarda teknik satış destek, satış teklif, iş geliştirme ve satış yönetimi gibi kadrolara geçiş olanakları da mevcuttur.